Ryd op mentalt

Ryd op mentalt

Ryd op mentalt – hvorfor nu det? Hvis vi begynder at rode lidt mere fysisk, end vi plejer, er det ofte et udtryk for, at vi mangler overskud i vores hverdag(annonce). Noget tager vores energi. Og så er det på tide at stoppe op!

For når det sker, er det som regel fordi, vi har for mange bekymringer eller for meget arbejde, at rodet begynder at hobe sig op. Men det er ikke kun det fysiske rod(annonce), der fylder. Det gør det mentale  rod også.

Mentalt rod(annonce) skal tages alvorligt! For ikke nok med at det er meget forstyrrende, det påvirker også vores energi-niveau i negativ retning. Samtidig kan det også få indflydelse på vores helbredsmæssige tilstand.

Vend blikket indad

Hvis du begynder at opleve, at du er fuldstændig drænet for energi, så du får en følelse af, at du slet ikke kan magte noget som helst, kan det derfor være en god idé, at starte med at vende blikket indad. Hvad er det, der er sket, siden det hele begynder at sejle omkring dig? Er der noget, du kan ændre, så du kan vende underskud til overskud? Hvad har du brug for at gøre, så du kan få ryddet op mentalt?

Er der nogle opgaver, du kan løse og få afsluttet, så de ikke længere fylder? Har du måske behov for at uddelegere nogle opgaver, så du kan få frigivet noget tid til f.eks. egenomsorg, fritidsinteresser eller lignende? Som du kan se, kan der være rigtig mange årsager til mentalt rod. Jeg har blot nævnt nogle få stykker.

Fylder dit mentale rod for meget, er det derfor vigtigt først og fremmest at finde årsagen hertil. Dernæst skal du have lavet en plan for, hvordan du kan skabe ro i dit mentale rod. Dvs. du skal have fundet en måde, hvorpå du kan løse dine udfordringer. Og sidst men ikke mindst skal du have iværksat din plan.

Forsøg gerne samtidig at komme dit fysiske rod til livs ved at lave små delmål. F.eks. kan du beslutte, at du vil starte med at rydde op der, hvor du opholder dig mest. Det er nemlig ofte lettere for os at slappe af, hvis ikke vi har for mange ting, der roder omkring os. På den måde kan du skabe dig et åndehul, som gavner dig mentalt.

Det kan føles som en stor mundfuld at gå i gang med. Men jo før du kommer i gang des bedre. For det er desværre ofte sådan, at når vi har mentalt rod at kæmpe med, så glemmer vi næsten altid at passe på os selv. Det kan så føre til, at vi måske spiser mere usundt, sover mindre og stresser mere. Og pludselig har vi endnu flere udfordringer, som vi skal klare!