Tanker vækker følelser og omvendt

Tanker vækker følelser - og omvendt

Tanker vækker følelser – og omvendt. Du ved det sikkert allerede. Men i en travl hverdag kan vi nogle gange godt glemme, at der er en sammenhæng mellem vores tanker og følelser. Og omvendt!

Det vil sige at vores tanker/følelser er med til at bestemme, hvordan vi har det.

Tænker du f.eks. på noget positivt, så vækker det nogle behagelige følelser i dig. Modsat er det, hvis du tænker på noget negativt (annonce). Det vil fremkalde nogle ubehagelige følelser i dig.

På samme måde fungerer det med dine følelser. Hvis du har nogle behagelige følelser, vil det fremkalde positive tanker. Føler du derimod ubehag, vil det vække negative tanker.

Hvis du er i tvivl om, hvordan ovenstående påvirker dig, vil jeg foreslå dig at lave en lille øvelse. Sørg for at sætte god tid af til øvelsen, så du mærker ordentlig efter, hvilken forskel du oplever.

Sæt dig foran et spejl

Sæt dig gerne foran et spejl. På den måde kan du nemlig aflæse, hvordan også hele dit kropssprog, reagerer på de tanker/følelser du har.

Nu skal du så prøve at tænke på noget meget ubehageligt. Giv dig god tid. Hvilke følelser vækker tanken i dig? Er det behagelige følelser, du kan mærke lige nu? Hvordan ser dit kropssprog ud, når du tænker på noget ubehageligt? Ser du glad og afslappet ud? Nej vel!

Så er det tid til at prøve det modsatte. Nu skal du igen give dig god tid. Denne gang skal du tænke på noget, der er meget behageligt. Hvilke følelser vækker disse tanker? Føler du ubehag? Ser du utilpas ud i spejlet? Sikkert ikke!

Som du kan se, er sammenhængen til at få øje på. Udfordringen kan så være at blive bevidst om denne sammenhæng.

Her kan du med fordel bruge mindfulness-træning, da det vil gøre dig meget mere bevidst om, hvordan du selv kan tage kontrollen over dine tanker og følelser. Rigtig god fornøjelse!